ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY ADL VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC HÀNG NGÀY

Đánh giá đề cập đến toàn bộ quá trình thu thập và giải thích dữ liệu cần thiết để can thiệp kế hoạch, bao gồm xây dựng kế hoạch đánh giá, thực hiện thu thập dữ liệu, giải thích dữ liệu và ghi chép kết quả đánh giá (AOTA, 2010). Lượng giá đề cập đến phương pháp hoặc công cụ cụ thể được sử dụng để thu thập dữ liệu, là một thành phần của quá trình đánh giá (AOTA, 2010). Các phương pháp lượng giá theo tiêu chuẩn được gọi là công cụ lượng giá. Đánh giá được thực hiện bởi một nhà hoạt động trị liệu. Một trợ lý hoạt động trị liệu có thể tham gia vào các bài lượng giá được lựa chọn dưới sự giám sát của một chuyên viên hoạt động trị liệu có trách nhiệm giải thích dữ liệu lượng giá để sử dụng trong kế hoạch can thiệp. Đánh giá ADL / IADL được thảo luận trong hai giai đoạn của chương này: (1) lập kế hoạch đánh giá, bao gồm việc lựa chọn các phương pháp lượng giá cụ thể; và (2) thực hiện việc đánh giá, bao gồm thu thập dữ liệu lượng giá, đưa ra những quan sát quan trọng, đưa ra các giả thuyết, và thực hiện việc sửa đổi kế hoạch đánh giá liên tục cho đến khi thu thập đủ dữ liệu.

Hãy nhớ rằng đánh giá ADL và IADL chỉ là một phần của một đánh giá toàn diện hoạt động trị liệu toàn diện. Các chuyên viên hoạt động trị liệu có thể lựa chọn từ các bài lượng giá ADL và IADL khác nhau được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng và các phương pháp điều trị. Lựa chọn lượng giá thích hợp sẽ tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch điều trị tối ưu và có thể bắt đầu bằng cách làm theo các bước sau:

1. Xác định (các) mục đích chung của đánh giá.

2. Yêu cầu khách hàng xác định nhu cầu, sở thích của họ, và những khó khăn đối với ADL và / hoặc IADL như một phần của hồ sơ hoạt động.

3. Tiếp tục xác định các hoạt động liên quan của khách hàng.

4. Đánh giá các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động và/ hoặc quá trình lượng giá.

5. Xác định các tính năng theo bối cảnh ảnh hưởng đến lượng giá.

6. Xem xét các tính năng của các công cụ lượng giá.

7. Tích hợp thông tin từ các bước từ 1 đến 6 để chọn các công cụ lượng giá ADL và IADL tối ưu.

Trên thực tế, chuyên viên hoạt động trị liệu có kinh nghiệm hoàn thành quy trình này một cách nhanh chóng để phần lớn các đánh giá ADL và IADL được hoàn thành trong lần hoạt động trị liệu đầu tiên. Ngoài ra, mặc dù các bước này xuất hiện theo tiến trình tuyến tính, trên thực tế các bước trở nên được tích hợp vì nhà hoạt động trị liệu liên tục pha trộn kiến thức và kinh nghiệm với thông tin từ và về khách hàng.

(Theo American Journal of Occupational Therapy- AJOT)

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of

Tin Liên Quan