Giới thiệu

Chào mừng các bạn tới diễn đàn Hoạt động trị liệu Việt Nam!

Trong phục hồi chức năng thì mỗi lĩnh vực chuyên sâu đều có vai trò riêng, không thể nói lĩnh vực nào quan trọng hơn lĩnh vực nào. Đối với Hoạt động trị liệu thì vai trò và ý nghĩa của chuyên ngành này là ở chỗ đem lại khả năng độc lập của một cá nhân trong đời sống hàng ngày, giúp họ có thực hiện được các viêc họ vẫn làm như trước khi bị giảm khả năng do tai nạn, bệnh tật gây ra, từ đó cải thiện chất lượng, ý nghĩa cuộc sống và hoà nhập với xã hội.

Nhằm tạo ra một sân chơi với mục đích chia sẻ và trao đổi thông tin về chuyên ngành Hoạt động trị liệu tại Việt Nam cũng như mong muốn đây sẽ là một nguồn thông tin đáng tin cậy đối với các nhà thực hành HĐTL và với những ai quan tâm đến chuyên ngành, website này được xây dựng với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức Humanity & Inclusion (HI) và Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) thông qua dự án Phát triển chương trình đào tạo Hoạt động trị liệu tại Việt nam kể từ năm 2016.

Với sự đồng hành và đóng góp quý giá của các bạn, chúng tôi tin tưởng về sự phát triển mạnh mẽ của ngành Hoạt động trị liệu tại Việt Nam trong thời gian tới!

*Trang Web này được thực hiện với hỗ trợ từ nhân dân Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Các thông tin có trên trang Web này không phải là thông tin chính thức từ Chính phủ Hoa Kỳ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.