CONTACT

 

ỦY BAN Y TẾ HÀ LAN – VIỆT NAM (MCNV)

Address:           103 E3, Trung Tự Diplomatic Compound, No.6  Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Telephone:        024 38 359 005

Email:                mcnv@mcnv.vn